Copyright 2019 -

Biologische tuinarchitectuur is al aardig op weg uit te groeien tot een onderscheidende vormgeving van tuinen en natuurprojecten. Er zijn verschillende aspecten die hierin samenkomen.

 • Hergebruik van materialen.
  NatuurmuurZoveel mogelijk gebruik maken van gebruikte stenen, tegels, buitenmuren (sloopwerk) is milieu besparend en bijzonder sfeervol. Door cement of kalkresten op de stenen kunnen de planten beter groeien. Dit betekend dat meer soorten aangeplant kunnen worden voor een langdurige bloei periode. Achter een muur is altijd nog wat vochtige grond in zeer droge periodes. De planten groeien dan langer door, zonder water te geven. Dat scheelt watergebruik en is milieu winst. Een bloeiende muur maakt elke tuin bijzonder !
 • Organische vormgeving.
  Door met ronde vormen en hoogteverschillen te werken wordt een tuin spannender en interresanter voor een brede groep wilde planten. Een microklimaat zal dan snel ontstaan, wat een vroege bloei en een langdurige bloei periode stimuleert. Een organische vormgeving vind sneller aansluiting met het landschap.
 • Biodiversiteit.
  Belangrijk is een ontwerp te maken waar zoveel mogenlijk wilde planten soorten jarenlang kunnen groeien met verschillende bloeitijden. Zodat vogels, egels, vlinders, hommels, bijen en ander dieren optimaal van kunnen profiteren. De combinatie van inheemse planten, inheemse struiken en wilde rozen geeft veel voedsel voor vogels in het najaar en is in het voorjaar heel geliefd bij vlinders, hommel en bijen. Het stimuleert ook egels, hermelijnen, padden en andere dieren door gebruik te maken van natuurmuren, waterlopen, slenken of een waterplas, wanneer de grote van de tuin het toelaat.
 • Biologisch geteelde planten, struiken en bomen.
  morgensterAlle gebruikte wilde planten (van onze eigen kwekerij), struiken en bomen zijn afkomstig van biologische of biologisch dynamische teelt. Door hun natuurlijke groeiwijze zijn ze sterker, vitaler en hebben betere weerstand tegen ziektes. Dank zij hun fors wortelgestel zijn ze optimaal bestand tegen oeriodes van langdurige droogtes en zware regenval. Tijdens hun opkweek periode krijgen ze minder stikstof, daardoor een langzame groei, grotere ontwikkeling van de wortels en een beter aanpassingsvermogen. In de gangbare teelt van planten, struiken en bomen wordt kunstmest en giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt. Biologische teeltwijze geeft milieuwinst vanaf het begin !
 • Gebruik inheemse soorten en oude rassen.
  Bij de soorten keuze wordt gebbruik gemaakt van inheemse planten, struiken en bomen. bij de vruchtbomen vooral hoogstambomen en oude rassen. Deze soorten zijn beter bestand tegen ziektes, klimaatomstandigheden en bodemverschillen. In Nederland is al een aardige cultuur ontstaan in het gebruik van inheems biosplantsoen en bomen, mede dankzij de activiteiten van Stichting Bronnen. We kiezen voor sterke inheemse soorten met een optimaal weerstandsvermogen, dit voorkomt ziektes op termijn.
 • Onderhoud paden en beplanting.
  Al in de ontwerpfase krijgt het onderhoud extra aandacht. Milieu vriendelijk onderhoud in de meest ecologiscge zin van het woord is de inzet. Het ontwerp is zo ingericht dat er de minste arbeid voor nodig is voor de verzorging van de tuin. Met een beetje meer werk in de aanlegfase kan later veel werk bespaard worden op het onderhoud. Belangrijk is om zaaddragende planten tot het voorjaar te laten staan, want veel vogels eten hiervan. Snoeiafval van planten niet afvoeren maar verwerken in de tuin op hopen en onder heggen, goed voor egels, padden etc. Met snoeiafval van struiken enbomen kan een "mutser" gemaakt worden. Dit is een ronde tapse hoop van stammen en takken tot 3 meter hoog. bovenin kunnen vogels nestelen of schuilen, onderin is gereserveerd voor padden, egels en andere kleine dieren. op de mutser kan elk jaar weer het nieuwe snoeihout. Klaarmaken voor de winter is snoeien en ook laten staan. De keuze om geen gif te gebruiken in het onderhoud is een sterke milieu winst en gezond voor de mensen en kinderen die de tuin / project gaan gebruiken.
 • Bij ontwerp maken problemen op termijn oplossen.
  Extra aandacht om ziektes en problemen op korte en lange termijn te voorkomen. Dit betekend op de bodem letten. Voldoende organisch materiaal in de ondergrond en de bovenlaag verschralen. Zodat de planten jarenlang voldoende voedsel op kunnne nemen voor een uitbundige bloei. Na zware regenval moet het water snel weg zijn zodat er geen stilstaand water ontstaat. Bij langdurige droogte voldoende watervasthoudend materiaal in de bodem, zodat er geen water gegeven hoeft te worden. Waterbesparing als milieu winst. Hetzelfde geld voor natuurmuren. Ze houden water vast, genoeg voor een gezonde plantengroei. Plantensoorten gebruiken die diep wortelen en zelf op zoek gaan naar water. En met sterke planten beginnen! Op onze Arnica kwekerij houden we rekening met langdurige droge periodes, door vanaf het kiemproces de planten geen water te geven (geen sproeiinstallatie). Ze gaan dan direct diep wortelen en zelf op zoek naar water in de ondergrond. Bij langdurige droogte gaat de bloei even langzamer, maar na een eerste regenbui reageren ze met een forse inhaalbloei. Deze planten zijn gewend aan geen water geven en na inplanten van u tuin zal dit weer waterbesparend zijn.

Henk Pleiter - tuinontwerper

(c) tekst en foto's: Arnica Kwekerij.