Copyright 2019 -

Natuurontwikkeling, aanlegvergunning, omgevingsplanvergunning en landschappelijke inpassing.

Moeite met vergunningen, inpassing in het landschap en andere zaken?

Voor ekologisch advies en begeleiding van het vergunningentraject kunt u ook terecht bij Henk Pleiter.
Hij heeft jarenlange ervaringen op dit werkgebied voor zowel particulieren als bedrijven.

Voor nieuwe natuurontwikkelingsplannen is een aanlegvergunning nodig of een omgevingsplanvergunning. Soms is er een landschappelijke inpassing nodig voor grote projecten. Wij kunnnen deze plannen ontwerpen en de vergunningsaanvraag klaar maken voor gemeentes of provincies en hebben hier uigebreidde ervaring mee. Bij het ontwerp komt een schriftelijke toelichting bestemd voor behandeling door cluster leefomgeving of het college van B en W. Het lijkt een langdurige onderneming maar in de praktijk valt het vaak mee. Meestal duurt de aanvraag ongeveer drie maanden.
Klaarmaken van het ontwerp en toelichting kan vaak binnen 2 weken. Bij goedkeuring van het natuurontwikkelingsplan krijgt het project de status van van natuurgrond op het bestemmingsplan. Hierop kan subsidie aangevraagd worden voor een bijdrage in de kosten ervan. De begeleiding van de aanvraag of aanpassing van het ontwerp wordt eveneens door ons gedaan. Natuurontwikkelingsprojecten die vallen binnen of aansluiten bij Natura 2000 gebieden of de Ecologische hoofdstructuur, krijgen in de ontwerp en aanlegfase extra aandacht.
Door onze bewuste keuze voor optimale stimulering van de biodiversiteit en daarmee gepaard inzaaien met inheemse plantensoorten, struiken en bomen, geeft de aanvraag procedure extra inhoud. Dit geld ook voor het gebruik van biologisch geteelde zaden, planten, struiken en bomen. Dit past prima in het beleid van de meeste gemeentes en provincies.

(c) tekst en foto's: Arnica Kwekerij.