Privacy-verklaring

De Arnicakwekerij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Arnicakwekerij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Uw persoonsgegevens zullen enkel en alleen gebruikt worden in correspondentie met u en ten behoeve van het verzenden van eventuele bestellingen aan u. We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen.
Deze website gebruikt geen cookies

Indien u vragen hebt over ons Privacy Beleid of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.